• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U hebt in dit heilig jaar de stad Rome uitgekozen om er uw derde internationale congres Noot van de redactie: Van vrijdag 16 mei tot maandag 19 mei werd in Rome het derde internationale congres van de katholieke charismatische vernieuwing gehouden. Hieraan was reeds van 11-15 mei een bijeenkomst voorafgegaan van de voornaamste verantwoordelijken van de charismatische vernieuwing. Het congres had plaats in het tentenkamp bij de catacomben van St. Calixtus aan de Via Appia. De 10.000 deelnemers kwamen uit 60 verschillende landen, waaronder meer dan 4.000 uit de Verenigde Staten van Amerika en meer dan 1.000 uit Frankrijk. De Zuid-Amerikanen en Canadezen waren ook betrekkelijk sterk vertegenwoordigd, eveneens waren er belangrijke groepen uit de Bondsrepubliek Duitsland en Italië. Afrika en Azië waren praktisch niet aanwezig. Zeventien bisschoppen (waaronder de aartsbisschoppen van Boston, Washington en Cincinnati) hadden het beschermheerschap op zich genomen, waarvan er dertien aan het congres deelnamen. De leiding van het congres was in handen van een leek, de Amerikaan Ralph Martin. Naast hem traden als geestelijk leiders van de bijeenkomst op: kard. Joseph Leo Suenens, mgr Joseph McKinney, hulpbisschop van Grand Rapids, Michigan, die het contact onderhoudt tussen de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika en de pinksterbeweging, en mgr James Hayes, aartsbisschop van Halifax (Canada). Op pinksterdag namen de congressisten deel aan de pausmis in de Sint Pieter. Hun aanhoudende allelujazang bij de binnenkomst van de paus bracht zelfs de Capella Sistina in de war bij het inzetten van het Introitus. Daarna bleek, dat zij het gregoriaanse gezang met de zelfde begeestering zongen als hun eigen ritmische liederen. Op pinkstermaandag was er speciaal voor de congressisten een eucharistieviering in de Sint Pieter , voorgegaan door kard. Suenens in concelebratie met elf bisschoppen en achthonderd priesters. Na de viering verleende de paus in de Sint Pieter een bijzondere audiëntie aan het congres van de charismatische vernieuwing, waarbij hij een toespraak hield, welke volgens kard. Suenens van nu af het basisdocument van de katholieke charismatische beweging zal zijn. te houden, geliefde zonen en dochters; u hebt Ons gevraagd u vandaag te willen ontmoeten en het woord tot u te richten; daarmee hebt u uw aanhankelijkheid aan de door Jezus Christus ingestelde Kerk willen tonen en aan alles wat deze Stoel van Petrus voor u betekent. Deze zorg uzelf juist te situeren binnen de Kerk, is een authentiek teken van de werking van de Heilige Geest. Want God is mens geworden in Jezus Christus, waarvan de Kerk het mystieke Lichaam is en het is in die Kerk, dat op de dag van Pinksteren de Geest van Christus werd medegedeeld, toen hij nederdaalde op de apostelen die bijeen waren in “de bovenzaal”, “volhardend in het gebed”, “samen met Maria, de moeder van Jezus” Vgl. Hand. 1, 13-14 .

Document

Naam: TOT HET DERDE INTERNATIONALE CONGRES VAN DE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 mei 1975
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg, pag. 849-853
Vert. uit het Frans: Archief van Kerken; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam