• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opdat deze voorschriften niet vergeten worden willen bepalen Wij, dat de bisschoppen van elk diocees een jaar na het verschijnen van deze Zendbrief, en daarna om de drie jaar, een getrouw en beëdigd verslag sturen naar de Apostolische Stoel over alles wat in deze Encycliek bepaald werd. Zo ook over de leer welke bij de geestelijkheid ingang heeft. Dit vooral wat de seminaries en andere katholieke instituten betreft. Dit geldt ook voor de instituten welke niet staan onder het gezag van de bisschop. Wij leggen dit ook op aan de generaaloversten van reguliere instellingen wat hun onderdanen betreft.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 2 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam