• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Boven hebben wij reeds gesproken over congressen en bijeenkomsten waar het ging over congressen waarop de modernisten hun stellingen openlijk verdedigen en trachten te propageren.

De bisschoppen mogen in het vervolg geen priesterbijeenkomsten meer toestaan, tenzij heel zelden. Als zij ze toestaan mogen zij dat slechts op voorwaarde doen dat daar niets besproken wordt wat alleen de bisschoppen of de H.Stoel aangaat, dat niets wordt voorgesteld of geëist wat aanmatiging betekent van het heilig gezag, dat alles wat zweemt naar modernisme, presbyterianisme of laïcisme buiten bespreking blijft.

Bij deze vergaderingen waarvoor telkens schriftelijk en tijdig gevraagd verlof nodig is, mag geen priester van een ander bisdom tegenwoordig zijn, tenzij hij een schriftelijke aanbeveling van zijn bisschop bezit.

Alle priesters moeten de zeer ernstige vermaning van Leo XIII indachtig zijn: "Voor priesters moet het gezag van de bisschop heilig zijn. Zij moeten wél weten, dat hun priesterlijke bediening niet heilig, niet volledig, niet nuttig en ook niet eervol zal zijn, als zij niet wordt uitgeoefend onder de leiding van de bisschop".Paus Leo XIII, Encycliek Nobilissima Gallorum, 10 februari 1884, nr 21

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 2 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam