• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Bij benoemingen
Al deze voorschriften van Ons en van onze Voorganger mag men niet uit het oog verliezen wanneer het gaat over de benoeming van bestuurders en professoren, zowel van seminaries als van katholieke universiteiten.

Al wie op welke wijze dan ook besmet is met het modernisme moet, zonder dat acht geslagen wordt op andere omstandigheden, uit het bestuur van of het professoraat aan seminaries geweerd worden. Mochten zij daarin al een plaats bekleden dan moeten zij verwijderd worden. Dit geldt ook voor hen die het modernisme in het geheim of openlijk begunstigen, met lofprijzingen hun schuld goedpraten of de scholastiek, de Vaders en het kerkelijk leergezag miskennen of niet gehoorzaam willen zijn aan het kerkelijk gezag, wie dat dan ook bekleedt. Ook wie op historisch, archeologisch of bijbelkundig gebied uit is op nieuwigheden mag niet toegelaten worden. Hetzelfde geldt voor degenen die de gewijde wetenschappen verwaarlozen of de voorkeur blijken te geven aan de profane wetenschappen.

Vooral in de keuze van professoren, eerbiedwaardige Broeders, kan in deze aangelegenheid nooit omzichtig en standvastig genoeg te werk worden gegaan. De leerlingen volgen immers meestal het voorbeeld van hun professoren. Weest in deze dus voorzichtig maar krachtig en in het bewustzijn van uw plicht.

2. Bij de aanneming van de wijdelingen
Met eenzelfde waakzaamheid en gestrengheid moeten de kandidaten voor de heilige wijdingen worden onderzocht en uitgekozen. Ver en nogmaals ver moet de zucht naar nieuwigheden van het priesterschap verwijderd blijven. God haat de hoogmoed en weerspannigheid.

Een doctoraat in de theologie of kerkelijk recht mag voortaan aan niemand worden verleend als hij niet eerst de voorgeschreven cursus in de scholastieke filosofie gevolgd heeft. Als dit toch gebeurt dan is het ongeldig.

De voorschriften welke de heilige Congregatie voor Bisschoppen en Regulieren betreffende de studie aan universiteiten aan de seculiere en reguliere clerus van Italië in 1896 heeft gegeven, stellen Wij bij deze verplichtend voor alle landen. Geestelijken en priesters die zich laten inschrijven aan katholieke universiteiten mogen voor de vakken die daar gegeven worden, geen colleges volgen aan staatsuniversiteiten. Waar dit tot nu toe was toegestaan verbieden Wij dit bij deze.

De bisschoppen die aan het hoofd staan van deze universiteiten of instituten moeten de grootste zorg hebben om alles in acht te nemen en standvastig te onderhouden wat Wij thans hierover hebben bepaald.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 2 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam