• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vooreerst wat de studie betreft: Wij willen en schrijven uitdrukkelijk voor dat de scholastieke filosofie de grondslag moet zijn voor de studie der heilige wetenschappen.

Het ligt voor de hand dat het helemaal Onze bedoeling niet is om, "als scholastieke geleerden al te spitsvondige dingen leren, deze aan te bevelen. Dat is ook zo als weinig doordachte dingen worden geleerd of als men iets tegenkomt dat niet goed is aangepast aan betrouwbare vondsten van later tijd, of dat tenslotte niet waarschijnlijk blijkt te zijn." Paus Leo XIII, Encycliek, Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen, Aeterni Patris (4 aug 1879), 65 Als Wij voorschrijven de scholastieke wijsbegeerte te volgen dan bedoelen Wij daarmee allereerst de leer van de heilige Thomas van Aquino. En wat door onze Voorganger daaromtrent is bepaald willen Wij met kracht vasthouden en zo nodig opnieuw herstellen en bevestigen en Wij bevelen dat dit alleen door allen strikt gehandhaafd wordt. Het is de plicht der bisschoppen om dit in de seminaries te herstellen, zo men in het verleden hierin nalatig geweest is. Zij moeten er voor de toekomst aan vasthouden en het eisen. Hetzelfde bevelen Wij aan de oversten van religieuze instellingen. Wij vermanen ook de professoren zich er goed bewust van te zijn dat een afwijking van de Aquiner, vooral op het gebied van de metaphysica, niet zonder grote nadelige gevolgen zal blijven.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam