• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inleiding
Tegen deze vloed van dwalingen die heimelijk of openlijk zijn binnengedrongen heeft Onze Voorganger, Leo XIII zaliger gedachtenis, vooral wat de bijbelwetenschap betreft met klem van woord en daad trachten stelling te nemen. Maar zoals wij zagen, laten de modernisten zich niet gemakkelijk afschrikken. Zij toonden bedrieglijk grote gehoorzaamheid en onderwerping, maar verdraaien de woorden van de Paus in hun voordeel. Red.: Paus Leo XIII, Encycliek Providentissimus Deus: "Het zal goed zijn, deze zelfde beginselen ook op aanverwante vakken, op de geschiedenis vooral, toe te passen" Zijn optreden was niet voor hen bedoeld, maar voor anderen. Zo nam het kwaad met de dag nog in sterkte toe. Daarom, eerbiedwaardige Broeders, willen Wij niet langer wachten en moeten Wij krachtiger maatregelen gaan nemen.

Wij smeken u, en vragen met aandrang, dat u in deze zo ernstige aangelegenheid uw waakzaamheid, ijver en kracht zult tonen en niets door de vingers zult zien. Wat Wij van u vragen en verwachten, dat vragen en verwachten Wij ook van de andere zielzorgers, van de opvoeders, van de professoren der jeugd, speciaal echter van de hogere oversten van religieuze instellingen.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam