• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Punten van zorg

Evenwel zouden wij de zaak niet juist beoordelen, als wij niet opmerkten, dat sommige onderdelen van de debatten een nadere uitleg behoeven. Immers in de vele betogen die gehouden zijn, moeten wij wel de vrijmoedigheid en oprechtheid prijzen; maar niet alle elementen die daaruit volgden, moeten behouden worden. Van sommige ervan, hoe terecht ook en duidelijk tot uiting gebracht, moeten bepaalde details worden geschrapt, andere, vooral die welke voortspruiten uit de bekommernis van de circule minores, moeten beter worden omschreven, gematigd, aangevuld, nauwkeuriger onderzocht. Enkele punten ervan willen wij echter nu reeds aangeven, daar wij er geenszins over kunnen zwijgen.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE 3E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE OVER "EVANGELISATIE IN DE MODERNE WERELD"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 oktober 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, Amersfoort
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam