• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ten aanzien van dit alles echter en van andere zaken van minder belang, waarvoor wij op dit ogenblik niet de tijd hebben er nader op in te gaan, heeft de heilige synode zekere duidelijke aanzetten tot een antwoord gegeven; deze moeten echter verzameld en nader bestudeerd worden. Wanneer wij de voornaamste toch aangeven, dan is dat daarom, omdat onze taak en plicht die van een wakende is, dat wil zeggen, van iemand die aan het beginpunt van de wegen die de kerk gaat, toeziet, dat ze de leer die ze van zichzelf heeft steeds gepaster tot uiting brengt. Daarom laten wij niet toe, dat de gelovigen valse wegen inslaan; als dat zou gebeuren, zouden wij in onze voornaamste plicht te kort schieten, namelijk onze broeders te versterken. Er is echter iets dat in de dingen die wij hebben uiteengezet boven alle particuliere zaken uitstijgt: wij bedoelen de wil van allen en ieder afzonderlijk eensgezind en vurig een nieuwe en algemene impuls te geven aan het werk van de evangelisatie. Want - zoals misschien nooit elders op dezelfde wijze en even duidelijk is gebeurd - de kerk wordt zich bewust van deze taak, die onder alle ongetwijfeld de belangrijkste is. Men kan zeggen, dat het nu de tijd is die het Tweede Vaticaans Concilie waardig is, die overeenkomst met de natuur en roeping van de kerk, tegen de noden van de mens is opgewassen en geschikt is om de gebreken van deze tijd te genezen die wij maar al te goed kennen.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE 3E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE OVER "EVANGELISATIE IN DE MODERNE WERELD"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 oktober 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, Amersfoort
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam