• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Admirabile commercium
De theologie en spiritualiteit van Kerstmis maken gebruik van een bijzondere uitspraak om dit gebeuren te beschrijven. Zij spreken over een “admirabile commercium”; een wonderbare ruil tussen Godheid en mensheid. De heilige Athanasius van Alexandrië zegt: “De Zoon van God werd mens opdat wij God zouden worden” H. Athanasius van Alexandrië, Over de vleeswording van het Woord, De incarnatione Verbi. 54,3: PG 25,192 maar het is bovenal met de heilige Leo de Grote en zijn bekende Homiliën voor Kerstmis dat deze werkelijkheid het voorwerp wordt van diepe meditatie. De heilige paus zegt namelijk: “Wanneer we onze toevlucht nemen tot die onuitsprekelijke verlaging van Gods barmhartigheid, waarbij de Schepper zich verwaardigde mens te worden, worden wij daardoor verheven tot de natuur van Hem die wij in ons aanbidden” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 8 op Kerstmis: CCL 138, 139).
De eerste daad van deze wonderbare ruil kwam tot stand in de mensheid van Christus zelf. Het Woord nam onze mensheid aan en in ruil werd de menselijke natuur verheven tot Goddelijke waardigheid. De tweede daad van de ruil bestaat in onze werkelijke en intieme deelname aan de Goddelijke natuur van het Woord. De heilige Paulus zegt: “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen” (Gal. 4, 4-5).
Zo is Kerstmis het feest waarin God de mens zo nabij komt dat Hij de geboorte met hem deelt, om de mens zijn diepste waardigheid te openbaren: kind zijn van God. Zo wordt de droom van de mens die begon in het Paradijs – gelijk worden aan God – op een onverwachte manier verwezenlijkt – niet door de grootheid van de mens, die zichzelf niet tot God kan maken, maar door de nederigheid van God die neerdaalt, die door Zijn nederigheid in ons komt en ons verheft tot de ware grootheid van Zijn wezen. Het Tweede Vaticaans Concilie zei hierover: “In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mens geworden Woord” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22; zo niet blijft hij een raadsel: wat is de zin van dit schepsel dat de mens is? We kunnen het licht over ons wezen alleen zien, gelukkig zijn een mens te zijn en met vertrouwen en vreugde leven, als we zien dat God met ons is.
En waar komt deze wonderbare ruil werkelijk aanwezig, zodat hij in ons leven werkzaam kan zijn en tot een leven kan maken als van een echt kind van God? Dat gebeurt zeer concreet in de Eucharistie. Wanneer we aan de Heilige Mis deelnemen, geven we aan God wat van ons is: brood en wijn, de vruchten van de aarde, zodat Hij ze kan ontvangen en omvormen en daardoor Zichzelf geven en Zichzelf tot voedsel maken zodat wij kunnen deelhebben aan Zijn Goddelijk leven door Zijn Lichaam en Bloed te ontvangen.

Document

Naam: DE GEBOORTE VAN DE HEER: MYSTERIE VAN VREUGDE EN LICHT
Over de Menswording van God, Kerst en Epifanie
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 4 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam