• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vreugde

Vooreerst stellen we ons de vraag: wat is de eerste reactie op de buitengewone daad van God, die een boreling, die mens wordt? Ik denk dat de eerste reactie niets anders dan vreugde kan zijn. “Verheugen wij ons allen in de Heer want onze Redder werd in de wereld geboren”: zo begint de Mis in de Kerstnacht; en we hoorden juist de woorden van de engel tot de herders: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap” (Lc. 2, 10). Vreugde is het thema waarmee het Evangelie begint en waarmee het eindigt, wanneer de verrezen Jezus de apostelen een verwijt maakt juist omdat ze bedroefd zijn Vgl. Lc. 24, 17 – iets dat onverenigbaar is met het feit dat Hij voor altijd mens blijft.
Doch laat ons een stap verder gaan: vanwaar komt die vreugde? Ik zou zeggen dat zij ontstaat in de verwondering van het hart dat ziet hoe dicht God bij ons is, hoe God over ons denkt, hoe God in de geschiedenis werkzaam is; het is een vreugde die voortkomt uit de aanschouwing van het gelaat van dat nederige Kind, omdat we weten dat dit het gelaat van God is, voor altijd aanwezig in de mensheid – voor ons en met ons. Kerstmis is vreugde omdat wij zien – en uiteindelijk zijn wij zeker – dat God voor de mens diens goedheid is, zijn leven en waarheid; Hij verlaagt zich tot de mens om de mens tot Hem te verheffen: God komt zo dichtbij dat Hij kan gezien en aangeraakt worden.
De Kerk schouwt dit onuitsprekelijke mysterie en de liturgische teksten voor deze tijd zijn doordrongen van verwondering en vreugde; het is deze vreugde die al de Kerstliederen uitdrukken. Kerstmis is het punt waar hemel en aarde zich met elkaar verenigen, en de verschillende uitspraken die wij deze dagen horen, benadrukken de grootsheid van wat gebeurd is: wat veraf was – God lijkt zo ver weg – is naderbij gekomen; “Hij die ontoegankelijk was, is toegankelijk willen zijn; Hij die er voor de tijd was, begon in de tijd te zijn; de Heer van het heelal versluierde Zijn onmetelijke majesteit en nam de knechtsgestalte aan” roept de heilige Leo de Grote uit H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 2 op Kerstmis, 2.1. In dat Kind, behoeftig zoals alle kinderen, wordt wat God is - eeuwigheid, kracht, heiligheid, leven, vreugde – verbonden met wat wij zijn – zwakheid, zonde, lijden en dood.

Document

Naam: DE GEBOORTE VAN DE HEER: MYSTERIE VAN VREUGDE EN LICHT
Over de Menswording van God, Kerst en Epifanie
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 4 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam