• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Excellenties, Dames en Heren,

De geboorte van de Prins van de Vrede leert ons dat het leven niet eindigt in het niets, dat zijn bestemming niet het verderf is, maar de onsterfelijkheid. Christus is gekomen opdat de mensen het leven zouden hebben en wel in overvloed Vgl. Joh. 10, 10 . “Alleen wanneer de toekomst verzekerd is als een positieve werkelijkheid wordt ook het heden leefbaar” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 2. Bezield door de zekerheid van het geloof, blijft de Heilige Stoel haar bijdrage aan de Internationale Gemeenschap leveren, volgens deze tweevoudige bedoeling die het Tweede Vaticaans Concilie – waarvan de vijftigste verjaardag dit jaar plaatsheeft – duidelijk heeft omschreven: de grootheid van de roeping van de mens verkondigen en de aanwezigheid van een Goddelijke zaad in hem, en aan de mensheid oprechte samenwerking aanbieden, die de universele broederlijkheid sticht die met deze roeping overeenstemt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 3 In deze geest, hernieuw ik voor u allen, de leden van uw familie en uw medewerkers, mijn hartelijkste wensen voor het nieuwe jaar.

Dank voor uw aandacht.

Document

Naam: NIEUWE REGELS OPDAT IEDEREEN WAARDIG KAN LEVEN
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam