• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met bekrachtiging van datgene wat door onze voorgangers de heilige Pius X Vgl. H. Paus Pius X, Apostolische Constitutie, Vacante Sede Apostolica (25 dec 1904), 76 en Pius XII Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting), Vacantis Apostolicae Sedis (8 dec 1945) is vastgesteld, schrijven wij voor, dat 's morgens of 's avonds na de stemming, wanneer daarin geen keuze heeft plaatsgehad, de kieskardinalen direct tot een nieuwe stemming overgaan, waarin zij opnieuw hun stem uitbrengen, daar de stemmen die bij de eerste stemming waren uitgebracht niet tellen. Bij deze tweede stemming worden alle riten onderhouden als bij de eerste stemming, in die zin echter, dat de kiezers niet gehouden zijn aan de verplichting een nieuwe eed af te leggen of nieuwe stemopnemers, infirmarii en controleurs te kiezen; maar wat in de eerste stemming dienaangaande gedaan is, geldt ook en zonder hernieuwing voor de tweede.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam