• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In een van de onmiddellijk daarop volgende vergaderingen moeten de kardinalen volgens de tevoren vastgestelde agenda over die dingen beslissen die het meest dringend zijn om het conclaaf te beginnen, dat wil zeggen:

 1. Ze moeten dag, uur en wijze vaststellen waarop het lichaam van de overleden Paus naar de vaticaanse basiliek wordt gebracht om daar voor het eerbetoon van de gelovigen te worden opgesteld;
 2. Ze moeten zorgen, dat alles gereed wordt gemaakt wat nodig is voor de uitvaartplechtigheden voor de overleden Paus, die gedurende negen achtereenvolgende dagen worden gehouden; ze stellen ook het begin hiervan vast;
 3. Ze zullen twee groepen of commissies van drie kardinalen benoemen, waarvan de eerste hen zal aanwijzen die voor de verschillende diensten en werkzaamheden het conclaaf moeten binnengaan en degene die hun leider is, alsook nauwkeurig zal nagaan, of iemand misschien volgens n. 45 van deze constitutie moet worden toegelaten; over de kwaliteiten van al dezen zal de commissie tevoren een nauwkeurig onderzoek instellen. De tweede commissie zal zorgen voor de afsluiting van het conclaaf en het gereed maken van de cellen;
 4. De uitgaven voor het conclaaf worden door hen voorgesteld en goedgekeurd;
 5. Zij moeten de eventuele documenten die door de overleden Paus aan het heilig college van kardinalen zijn nagelaten, voorlezen;
 6. Zij zullen zorgen voor het breken van de vissersring en het loden zegel waaronder de apostolische brieven werden verzonden;
 7. Zij zullen de cellen van het conclaaf door het lot onder de kiesgerechtigden verdelen, tenzij de zwakke gezondheid van een der kiesgerechtigden anders aanraadt;
 8. Zij zullen dag en uur van in conclaaf gaan, vaststellen.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam