• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. VII

Wanneer de deken van het heilig college niet aan het conclaaf deelneemt, omdat hij zijn 80e levensjaar reeds heeft voleind, wordt zijn functie tijdens het conclaaf waargenomen door de sub-deken of, wanneer deze eveneens afwezig is, door een ander van de oudere kardinalen, volgens het algemeen geldende recht van voorrang.

Alinea's in de marge van alinea 7

Art. VIII
Een aan artikel VII soortgelijke handelwijze dient te worden gevolgd met betrekking tot de functies die tijdens het conclaaf rechtens aan die kardinalen worden toevertrouwd welke hoofd van de drie rangorden zijn. Voorlopige richtlijnen. Degenen die thans lid van het heilig college zijn en hun 80e levensjaar reeds hebben voleind op de dag waarop dit motu proprio van kracht wordt, kunnen, zo zij dit wensen, blijven deelnemen aan de voltallige en gewone bijeenkomsten van de dicasteries van de Romeinse curie, met behoud van hun stemrecht.

Document

Naam: INGRAVESCENTEM AETATEM
Voor Kardinalen wordt een leeftijdsgrens bepaald om bepaalde taken te mogen uitoefenen
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1970
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief 26e jrg., nr. 1, p. 12-15
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam