• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. II

Bij het voleinden van hun 80e levensjaar:

  1. houden de kardinalen op lid te zijn van de dicasteries van de Romeinse curie en van de overige instellingen die in het voorgaand artikel zijn opgesomd;
  2. verliezen zij het recht om aan de pauskeuze en daarmee om aan het conclaaf deel te nemen. Mocht een kardinaal tijdens het conclaaf zijn 80e levensjaar voleinden, dan behoudt hij voor dit conclaaf het recht om aan de pauskeuze te blijven deelnemen.

Alinea's in de marge van alinea 2

Art. III
Hetgeen in artikel I en in n. 1 van artikel II is bepaald, is eveneens van kracht ingeval de vijfjarige periode waarover in H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
, van de apostolische constitutie 'H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
' wordt gehandeld nog niet is afgesloten.
Art. IV
Het voorschrift van bovenstaand artikel II geldt eveneens voor de kardinalen die na het voleinden van hun 80e levensjaar bij uitzondering aan het hoofd van een bisdom blijven staan of de slechts hun titel behouden zonder daadwerkelijk hun ambt waar te nemen.

Document

Naam: INGRAVESCENTEM AETATEM
Voor Kardinalen wordt een leeftijdsgrens bepaald om bepaalde taken te mogen uitoefenen
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1970
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief 26e jrg., nr. 1, p. 12-15
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam