• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

8 December 1945 gaf paus PlUS XII de de Apostolische Constitutie "Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Vacantis Apostolicae Sedis
Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting)
(8 december 1945)
" uit over de macht van het H. College der Kardinalen gedurende de tijd, dat de H. Stoel onbezet is, en over de keuze van de Paus AAS XXXVIII 1946 p. 65-99.

Deze twee nauw verwante kwesties zijn reeds gedurende eeuwen het onderwerp geweest van de pauselijke wetgeving. In 1059 beperkte paus NICOLAAS II door het decreet "Paus Nicolaas II
In nomine Domini
Bul over het recht van kardinaal-bisschoppen om de keuze van een Paus voor te dragen (13 april 1059)
" (c.l., d. XXIII) het recht der pauskeuze tot de Kardinalen.

In het derde Lateraans Concilie, 1179, door het decreet "3e Concilie van Lateranen
Canones
3e Concilie van Lateranen
(19 maart 1179)
" (c. 6, X, de electione, I, 6), eiste paus Alexander III een meerderheid van twee derde der stemmen voor een geldige keuze.

Om invloed van buiten af te snijden en vooral om de keuze te bespoedigen, stelde het Concilie van Lyon, 1274 (decreet "Z. Paus Gregorius X - Apostolische Constitutie
Ubi Periculum
Procedures voor de Pauskeuze (16 juli 1274)
", c. 3, de electione, in vr, I, 6), vast dat de keuze in conclaaf, d.w.z. volgens strenge normen van afzondering, moest gehouden worden.

Pius X verzamelde en herzag de verspreide wetten aangaande het Conclaaf, hief die welke verouderd of ongewenst waren op, en gaf 25 december 1904 een Constitutie uit, welke geheel de kwestie regelde ("H. Paus Pius X - Apostolische Constitutie
Vacante Sede Apostolica (25 december 1904)
" ).

Pius XII in zijn Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Vacantis Apostolicae Sedis
Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting)
(8 december 1945)
van 1945 nam die van Pius X als grondslag, maar voerde een belangrijke verandering in en een aantal kleinere wijzigingen. Deze Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Vacantis Apostolicae Sedis
Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting)
(8 december 1945)
is in de plaats van alle vroegere wetten gekomen. Wij geven er een beknopte samenvatting van met commentaar op enkele punten.

Document

Naam: VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS
Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting)
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 december 1945
Copyrights: © 1953, Katholiek Archief, 8e jrg, nr. 27, p. 539-544
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam