• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
We willen veeleer opmerken dat, ook al behandelt het Concilie het geloof niet uitdrukkelijk, het er op elke pagina over spreekt, de levende en bovennatuurlijke aard ervan erkent, haar compleet en sterk veronderstelt, en op haar zijn leerstellingen bouwt. Moge het voldoende zijn te herinneren aan de conciliaire verklaringen over de gezamenlijke noodzakelijkheid van de onderrichtende Kerk en het geloof 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 14.48, over het gevoel voor het geloof onder leiding van het heilig leergezag, dat het hele volk van God bezielt 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12, over de vereiste zuiverheid van het geloof, waarvan wordt getuigd juist ten behoeve van de oecumenische dialoog 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 11, over het werk van de Bisschoppen in de onderrichting van de waarheid van het geloof 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 36, over de ontmoeting tussen het geloof en de rede in één enkele waarheid op het niveau van het hoger onderwijs 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 10, over de nieuwe synthese tussen het eeuwenoude geloof en de moderne cultuur, die men voor mogelijk en prachtig houdt 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 57, en zo voorts, om zich bewust te worden van het essentiële belang dat het Concilie, in overeenstemming met de doctrinaire traditie van de Kerk, toekent aan het geloof - aan het ware geloof, dat Christus als bron heeft en het leergezag van de Kerk als kanaal.

Document

Naam: ELKE PAGINA VAN HET CONCILIE SPREEKT OVER HET GELOOF
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiëntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 maart 1967
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Redactie, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam