• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Stellen we nu de vraag: aan wie wil de Zoon Gods mysteries openbaren? In het begin van de hymne verwoordt Jezus Zijn vreugde omdat het de wil is van de Vader al deze dingen verborgen te houden voor wijzen en verstandigen en ze te openbaren aan kleinen Vgl. Lc. 10, 21 . In deze woorden van Zijn gebed, manifesteert Jezus Zijn inwilliging met de beslissing van de Vader die deze geheimen openbaart aan wie eenvoudig is van hart: de wil van de Zoon is één met die van de Vader. De Goddelijke openbaring gebeurt niet volgens de logica van de aarde, volgens dewelke ontwikkelde en machtige mensen in het bezit zijn van belangrijke kennis, die ze dan doorgeven aan meer eenvoudige, kleine mensen. Dat is de wil van de Vader en de Zoon deelt die wil met vreugde. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zegt: “Zijn juichend ‘Ja, Vader!’ komt uit het diepste van zijn hart, uit zijn instemming met het ‘welgevallen’ van de Vader, als een echo van het ‘fiat’ van zijn moeder bij haar ontvangenis en als een voorspel op het ‘fiat’ van Jezus gericht tot zijn Vader tijdens zijn doodstrijd. Het hele gebed van Jezus ligt vervat in deze liefdevolle instemming van zijn menselijke hart met het ‘geheim raadsbesluit’ van de Vader (Ef. 1, 9)” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2603. Vandaar de aanroeping die wij tot God onze Vader richten: “Uw wil geschiede op aarde als in de hemel”: met Christus en in Christus, vragen ook wij om tot harmonie te geraken met de wil van de Vader, en ook zo Zijn kinderen te worden. In deze Jubelzang drukt Jezus aldus Zijn wil uit om in Zijn kennis van God als Zoon, iedereen te betrekken die de Vader erin wil laten delen; en degenen die deze gave aanvaarden, zijn de “kleinen”.

Document

Naam: DE PAREL VAN DE HYMNE VAN DE VREUGDE - DE JUBELZANG VAN JEZUS
Vaticaan, Aula Paulus VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 december 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam