• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
“Nieuwe evangelisatie” en vraag naar spiritualiteit

Deze inspanning om de vraag naar God te stellen binnen de problemen van de mens van vandaag vangt het terugkeren van de religieuze behoefte en de vraag naar spiritualiteit op die, te beginnen bij de jongeren, met vernieuwde kracht opduikt. De veranderingen van scenario die wij tot hiertoe hebben geanalyseerd, konden niet anders dan invloed uitoefenen op de manier waarop de mensen hun religieuze gevoel verwoorden en vorm daaraan geven. De Katholieke Kerk zelf wordt door dit verschijnsel geraakt, dat middelen en gelegenheden voor evangelisatie biedt, waarop men enkele decennia geleden niet durfde te hopen. De grote mondiale bijeenkomsten van de jeugd, de pelgrimstochten naar oude en nieuwe plaatsten van devotie, de lente van kerkelijke bewegingen en gemeenschappen zijn het zichtbare teken van een religieus gevoel dat niet is gedoofd. De “nieuwe evangelisatie” in deze context vraagt van de Kerk dat zij de tekenen weet te onderscheiden van de Geest die aan het werk is, door de uitdrukkingen ervan te sturen en erin op te voeden met het oog op een volwassen en bewust geloof ”tot de gehele omvang van de volheid van de Christus”. (Ef. 4, 13) Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Enige aspecten van de christelijke meditatie - Brief aan de Bisschoppen van de R.K. Kerk, Orationis formas (15 okt 1989). AAS 82 (1990), 362-379 Behalve voor pas opgekomen groepen, een veelbelovende vrucht van de Heilige Geest, is er bij de nieuwe evangelisatie ook een taak weggelegd voor het gewijde leven in zijn oude en nieuwe vormen. Hier dient eraan te worden herinnerd dat alle grote bewegingen van evangelisatie in de tweeduizend jaar christendom verbonden zijn met vormen van evangelisch radicalisme.

In deze context moet de ontmoeting en dialoog worden geplaatst met de grote religieuze tradities, in het bijzonder die van het oosten, die de Kerk in de laatste decennia heeft leren beleven en die zij blijft intensiveren. Deze ontmoeting doet zich voor als een veelbelovende gelegenheid om de vorm en de uitdrukkingswijzen van de religieuze vraag, zoals die zich voordoet bij andere religieuze ervaringen, te leren kennen en te vergelijken. Zij maakt het het katholicisme mogelijk dieper de manieren te verstaan waarop het christelijk geloof luistert en de religieuze vraag van iedere mens oppakt.

Document

Naam: LINEAMENTA "NIEUWE EVANGELISATIE VOOR HET OVERDRAGEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF"
Voor de 13e Gewone Bisschoppensynode - oktober 2012
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 2 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam