• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De onderscheiding waarover wij het hier hebben, is van nature altijd historisch en bepaald: zij gaat uit van een concreet gegeven, krijgt vorm als een reactie op een bepaalde gebeurtenis. Ook al delen onze locale Kerken in het algemeen dezelfde culturele ruimte, toch hebben zij in deze decennia etappes en episodes op deze weg van de onderscheiding meegemaakt die uniek, typisch voor hun context en geschiedenis zijn.

  1. Van welke van deze episodes is het nuttig mededeling te doen aan de andere locale Kerken?
  2. Van welke deze vormen van het uitoefenen van de historische onderscheiding zou het nuttig zijn deze te delen binnen de katholiciteit van de Kerk, opdat de universele Kerk op grond van het luisteren naar het wederzijds luisteren naar deze gebeurtenissen de wegen kan herkennen die de Heilige Geest haar wijst voor het werk van de evangelisatie?
  3. Het thema van de “nieuwe evangelisatie” heeft intussen een wijdvertakte verbreiding gekend in onze locale Kerken. Hoe is dit ontvangen en tot uitdrukking gebracht? Wat voor interpretatieve processen heeft het doen ontstaan?
  4. Welke pastorale activiteiten hebben in het bijzonder geprofiteerd van het oppakken van het thema van de “nieuwe evangelisatie”? Welke hebben een veelbetekenende verandering ondergaan en zijn opnieuw gelanceerd? Welke hebben daarentegen vormen van verzet ontwikkeld en afstand genomen van een dergelijke thematiek?

Document

Naam: LINEAMENTA "NIEUWE EVANGELISATIE VOOR HET OVERDRAGEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF"
Voor de 13e Gewone Bisschoppensynode - oktober 2012
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 2 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam