• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dringende noodzaak van een nieuwe evangelisatie

Bij het afsluiten van de werkzaamheden van de bijzondere vergadering van de bisschoppensynode voor het Midden-Oosten, heeft Paus Benedictus het thema van de nieuwe evangelisatie duidelijk boven aan de agenda van onze Kerk gezet. “Dikwijls is de dringende behoefte aan een nieuwe evangelisatie ook voor het Midden-Oosten naar voren gebracht. Het betreft een thema dat zeer breed leeft, vooral in de landen met een oude kerstening. Ook het recente instellen van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie beantwoordt aan deze diep gevoelde behoefte. Na daarom het wereldepiscopaat te hebben geraadpleegd en de Gewone Raad van het Algemene Secretariaat van de Bisschoppensynode te hebben gehoord heb ik besloten de komende gewone algemene vergadering te wijden aan het volgende thema: Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof”. Paus Benedictus XVI, Homilie, (voorlopig Engelstalig), In de H. Mis ter afsluiting van de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten (24 okt 2010)

Zoals hij zelf in herinnering roept, dient de beslissing om deze vergadering te wijden aan het thema van de nieuwe evangelisatie te worden gezien als onderdeel van één samenhangend project waarvan de oprichting van een decasterie ad hoc Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, 'Overal en altijd' - Oprichting van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, Ubicumque et semper (21 sept 2010) en de publicatie van de apostolische exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 96.122 recente fases zijn; een project dat wortelt in de inzet voor een nieuwe evangeliserende activiteit die het leergezag en het apostolisch ambt van Paus Paulus VI en Paus Johannes Paulus II heeft bezield. Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie is de nieuwe evangelisatie steeds duidelijker een instrument gebleken dat het mogelijk maakt zich te meten met de uitdagingen van een wereld die in versneld tempo aan het veranderen is, en de weg om vandaag de gave te beleven die erin bestaat dat wij door de Heilige Geest zijn bijeengebracht om God te ervaren, die voor ons een Vader is, en voor allen te getuigen van de Blijde Boodschap - het Evangelie - van Jezus Christus en het aan allen te verkondigen.

Document

Naam: LINEAMENTA "NIEUWE EVANGELISATIE VOOR HET OVERDRAGEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF"
Voor de 13e Gewone Bisschoppensynode - oktober 2012
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 2 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam