• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als we Jezus’ gebed van nabij bekijken, moet in ons een vraag opkomen: en ik, hoe bid ik? Hoe bidden wij? Hoeveel tijd besteed ik aan mijn relatie met God? Voedt men vandaag voldoende op tot gebed? En wie kan het aanleren? In de apostolische exhortatie “Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
” heb ik gesproken over het belang van het biddend lezen van de Heilige Schrift. Bij het verzamelen van wat in de bisschoppensynode naar voor gekomen was, heb ik bijzondere nadruk gelegd op de “lectio divina”. Luisteren, mediteren, de stilte bewaren tegenover de Heer die spreekt, is een kunst die men leert door ze standvastig te beoefenen. Het gebed is zeker een gave, die echter vraagt om ontvangen te worden; het is Gods werk, maar het vereist van onzentwege inzet en continuïteit; vooral continuïteit en standvastigheid zijn belangrijk. De voorbeeldige ervaring van Jezus toont juist dat Zijn gebed, bezield door Gods vaderschap en door de gemeenschap met de Geest, een langdurige en trouwe oefening geworden is, tot in de Hof van Olijven en tot op het kruis. Vandaag zijn de christenen geroepen om getuigen van gebed te zijn, juist omdat onze wereld dikwijls gesloten is voor Gods horizon en voor de hoop die naar de ontmoeting met God leidt. In de diepe vriendschap met Jezus en door in Hem en met Hem de kinderlijke relatie met de Vader te beleven langsheen ons trouw en standvastig gebed, kunnen wij de vensters van Gods hemel openen. Door de weg van het gebed te gaan, zonder menselijk opzicht, kunnen wij anderen op die weg helpen: wat het christelijk gebed betreft, is het tevens waar dat door op weg te gaan, andere wegen zich openen.

Document

Naam: HET GEBED VAN JEZUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 november 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam