• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CAPUT 9. VIERING VAN DE OPENBARE EREDIENST OP PLAATSEN WAAR DE BEWONERS BEHOREN TOT NATIONALITEITEN MET EEN ANDERE RITE

{...}

Gezien het feit, dat op vele plaatsen in eenzelfde stad of bisdom een gemengde bevolking leeft met verschillende taal, die wel allen eenzelfde geloof belijden, doch naar verschillende riten en gebruiken, verordenen wij uitdrukkelijk, dat de Bisschoppen van bedoelde steden of bisdommen voorzien in een aantal geschikte personen, die het goddelijk Officie naar de verschillende riten en talen kunnen vieren, de heilige Sacramenten van de Kerk kunnen toedienen en deze volksgroepen tevens op een passende wijze door woord en voorbeeld kunnen onderrichten.

{...}

Document

Naam: CAPUT 9. VIERING VAN DE OPENBARE EREDIENST OP PLAATSEN WAAR DE BEWONERS BEHOREN TOT NATIONALITEITEN MET EEN ANDERE RITE
Soort: 4e Concilie van Lateranen
Datum: 11 november 1215
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam