• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALTHOUGH OUR PELGRIMAGE
Tot de journalisten b.g.v. zijn reis naar Bombay

Belang van de pers
Heren van de pers!

Al is onze pelgrimsreis naar Bombay kort en druk bezet met allerlei afspraken, toch is het onze wens geweest, enkele ogenblikken uit te trekken voor een ontmoeting met u. Wij danken u voor uw intense arbeid rond ons bezoek en wij willen u eraan herinneren, dat de pers, die gij vertegenwoordigt, een zeer machtig werktuig kan zijn om veel goed te doen. Weest altijd trouw aan de waarheid en denkt aan uw verantwoordelqkheid ten opzichte van het publiek en missehien ook ten opzichte van de geschiedenis.

Pauselijk voorstel: een wereldfonds voor de ontwikkelingslanden
Wij vertrouwen u onze bijzondere boodschap voor de wereld toe. Wij zouden wensen, dat de naties een eind maakten aan de bewapeningswedloop en in plaats daarvan hun middelen en hun krachten in dienst stelden van een broederlijk hulpbetoon aan de ontwikkelingslanden! Wij zouden wensen, dat iedere natie "gedachten van vrede en niet van onheil" en oorlog zou koesteren, en dat ze althans een deel, van haar bewapeningsuitgaven zou storten in een groot wereldfonds voor de oplossing van de vele problemen van voeding, kleding, huisvesting en medische zorg, problemen waarmee zo vele volken te kampen hebben!
Oproep tot de regeerders
Moge vanaf dit vredevol altaar van het Eucharistisch Congres deze bange kreet van ons uitgaan naar alle regeerders van de wereld en moge God hen inspireren tot deze vreedzame strijd tegen het leed van hun minder bedeelde broeders.

Document

Naam: ALTHOUGH OUR PELGRIMAGE
Tot de journalisten b.g.v. zijn reis naar Bombay
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam