• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgie van de Paaswake zal zo worden gevierd dat zij het christenvolk toegang geeft tot haar rijkdom aan gebeden en riten; het is van belang dat men aandacht schenkt aan de waarachtigheid van de dingen, de deelname van de gelovigen wordt bevorderd en dienaars, lezers en zangkoor niet ontbreken.

Soms zal het wenselijk zijn verscheidene gemeenschappen in één kerkgebouw te verenigen, wanneer vanwege hun nabijheid of hun gering aantal leden een afzonderlijke volledige en feestelijke viering onmogelijk is.

Men moet bevorderen dat afzonderlijke groepen een aandeel hebben in de viering van de Paaswake, zodat alle samengekomen gelovigen hierin sterker de zin van de kerk als gemeenschap ervaren.

Gelovigen die vanwege vakantie in eigen parochie afwezig zijn, zal men aansporen om in hun verblijfplaats aan de liturgische viering deel te nemen.

Bij de aankondiging van de Paaswake moet men de indruk vermijden dat deze viering zou behoren tot de laatste uren van Stille Zaterdag. Daarom kan men beter zeggen dat de Paaswake gevierd wordt “in de nacht van Pasen” en wel als één enkele liturgische viering. De priesters worden aangespoord in hun catechese de gelovigen goed te leren dat zij aan geheel de Paaswake moeten deelnemen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 106

Voor een betere viering van de Paaswake is vereist dat de priesters zelf voortdurend hun kennis van de teksten en riten verdiepen om zo een echte mystagogische catechese te kunnen geven.

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 8 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam