• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op Stille Zaterdag verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, terwijl zij zijn lijden en dood en zijn nederdaling ter helle overweegt Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Stille Zaterdag Vgl. 1e Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381) Vgl. 1 Pt. 3, 19 en onder gebed en vasten naar zijn verrijzenis uitziet. De viering van de lezingendienst en het morgengebed als viering met deelname van het volk wordt ten zeerste aanbevolen. (vgl. nr. 40) Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 210 Waar dit niet mogelijk is, zal men een viering van het woord Gods houden of een oefening van godsvrucht die aansluit bij het mysterie van deze dag.

Men kan in de kerk voor de verering door de gelovigen een afbeelding plaatsen van Christus aan het kruis of rustend in het graf of nederdalend ter helle, die het mysterie van Stille Zaterdag verduidelijkt, en ook een beeld van de Moeder van smarten.

Heden onthoudt de Kerk zich strikt van het eucharistisch offer. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Stille Zaterdag De heilige Communie kan alleen maar gegeven worden bij wijze van Viaticum. De huwelijksviering moet geweigerd worden evenals de viering van andere Sacramenten, met uitzondering van het Sacrament van Boetvaardigheid en van de Ziekenzalving.

De gelovigen moeten in kennis worden gesteld van het bijzondere karakter van Stille Zaterdag. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 2 Gebruiken en tradities van feestelijke aard die aan deze dag verbonden zijn omdat destijds de Paasviering vervroegd was naar deze zaterdag, moeten voorbehouden blijven aan de nacht en de dag van Pasen.

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 15 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam