• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In vele delen van de christelijke wereld hechten de gelovigen samen met hun herders grote waarde aan deze vieringen, waaraan zij werkelijk met vrucht deelnemen.

In sommige streken echter is de geestdrift waarmee men aanvankelijk het herstel van de Paaswake had begroet, met het verloop van de tijd bekoeld. Op bepaalde plaatsen wordt het begrip 'wake' als zodanig zo misverstaan dat deze viering louter als een avondmis wordt beschouwd en op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip geschiedt als anders de zondagse eucharistieviering op de zaterdagavond. Elders houdt men zich niet aan het juiste tijdstip voor de vieringen van het Paastriduum. Omdat bovendien niet zelden devoties en oefeningen van godsvrucht op de meest geschikte uren worden geplaatst, is de deelname van de gelovigen hieraan groter dan aan de liturgische vieringen.

Ongetwijfeld zijn dergelijke moeilijkheden vooral te wijten aan de nog altijd onvoldoende vorming van clerus en gelovigen inzake het Paasmysterie als kern van het liturgisch jaar en van het christelijk leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam