• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik heb met genoegen de uitnodiging aanvaard naar het Bundestag Noot van de vert.: het parlement te gaan, zeker één van de momenten van mijn reis die grote draagwijdte heeft. Voor het Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het luisterend hart - Reflecties op de onderbouwing van het recht
Tot de vergadering van de Duitse Bondsdag - Gebouw van de Reichstag, Berlijn
(22 september 2011)
gehouden. Bij die gelegenheid, heb ik het fundament van het recht en van de vrije rechtsstaat willen uiteenzetten, namelijk de maat van ieder recht, die door de Schepper in het wezen van Zijn schepping gelegd is. Het is dus noodzakelijk ons begrip van natuur te verruimen, door de natuur niet alleen te begrijpen als een geheel van functies maar eerder, als de taal van de Schepper om ons te helpen goed en kwaad te onderscheiden. Vervolgens had ook een ontmoeting plaats met Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot een vertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap
In een ruimte in het Reichstag-gebouw, Berlijn
(22 september 2011)
. We hebben herinnerd aan onze gemeenschappelijke oorsprong in het geloof in de God van Abraham, Isaak en Jakob, we hebben de vruchten benadrukt die tot op heden bekomen werden in de dialoog tussen de Katholieke Kerk en het Judaïsme in Duitsland. Ik had ook de gelegenheid, leden van de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tijdens de ontmoeting met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap in Duitsland
In de Apostolische Nuntiatuur te Berlijn
(23 september 2011)
en was het met eens over het belang van de godsdienstvrijheid voor een vreedzame ontwikkeling van de mensheid.

Paus Benedictus XVI - Homilie
Christus en de Kerk
Olympiastadion, Berlijn
(22 september 2011)
, die de eerste dag van het bezoek afsloot, was één van de grote liturgische vieringen die mij de mogelijkheid hebben gegeven samen met de gelovigen te bidden en hen in het geloof te bemoedigen. Tijdens deze indrukwekkende viering, hebben wij over het evangelische beeld van de wijnstok en de ranken gemediteerd, meer bepaald over het belang van met Christus verenigd te zijn voor ons persoonlijk leven als gelovige en voor ons Kerk zijn - voor Zijn mystiek lichaam.

Document

Naam: TERUGBLIK OP HET STAATSBEZOEK AAN DUITSLAND
St. Pietersplein, Vaticaanstad
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 september 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam