• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er dient ook aandacht gegeven te worden aan de verschillende soorten websites, applicaties en sociale netwerken die mensen tegenwoordig kunnen helpen de tijd te vinden voor reflectie en authentieke vragen, evenals ruimte maken voor stilte en gelegenheid voor gebed, meditatie of het delen van het woord van God. In beknopte zinnen, vaak niet langer dan een Bijbelvers, kunnen diepgaande gedachten worden doorgegeven, mits de deelnemers aan het gesprek niet verzuimen hun eigen innerlijk leven te cultiveren. Het is allerminst verrassend dat verschillende religieuze tradities eenzaamheid en stilte als bevoorrechte situaties beschouwen die mensen helpen zichzelf en die Waarheid, die betekenis aan alle dingen geeft, te herontdekken. De God van de Bijbelse openbaring spreekt ook zonder woorden: “Zoals het kruis van Christus laat zien, spreekt God ook door middel van zijn zwijgen. Het zwijgen van God, de ervaring van de afstand van de Almachtige en Vader, is een doorslaggevende fase in de aardse tocht van de Zoon van God, het mensgeworden Woord. … Het zwijgen van God verlengt zijn voorafgaande woorden. Op deze donkere ogenblikken spreekt Hij in het mysterie van zijn zwijgen” Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 21. De welsprekendheid van Gods liefde, geleefd tot op het punt van de uiterste gave, spreekt in de stilte van het Kruis. Na de dood van Christus heerst er een grote stilte over de aarde en op Stille Zaterdag, als “de Koning slaapt en toen God sliep in het vlees en degenen verhief die de slaap der eeuwen sliepen” vgl. Lezingendienst, Stille Zaterdag, weerklinkt de stem van God, vervuld van liefde voor de mensheid. Als God zelfs in de stilte tot ons spreekt, ontdekken wij op onze beurt in de stilte de mogelijkheid om met en over God te spreken. We hebben “nood aan dat stilzwijgen dat contemplatie wordt, dat ons doet binnengaan in het stilzwijgen van God en zo doet uitkomen bij het punt waar het Woord, het verlossende Woord geboren wordt” Paus Benedictus XVI, Homilie, Concelebratie van de Eucharistie met leden van de Internationale Theologische Commissie, In de stilte van de contemplatie wordt het Woord van God ontvangen (6 okt 2006), 4. In het spreken over Gods grootsheid zal onze taal altijd ontoereikend blijken en plaats moeten maken voor stille overweging. Uit deze overweging komt, met al haar innerlijke kracht, de dringende missiezin, de overtuigende verplichting “te verkondigen wat wij hebben gezien en gehoord” Vgl. 1 Joh. 1, 3 . Stille overweging dompelt ons onder in de bron van die Liefde die ons op onze naasten richt zodat we hun lijden mogen ervaren en hen het licht van Christus, Zijn levensboodschap en Zijn verlossende gave van de volheid van de liefde mogen aanbieden.

Document

Naam: STILTE EN WOORD: WEG VAN DE EVANGELISATIE
46e Boodschap voor Wereld Communicatiedag (2012)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam