• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo moet Jezus’ woord ons allen tot nadenken stemmen, ja, ons wakker schudden. Dit betekent echter heus niet, dat nu allen, die in de Kerk leven en voor haar werken, eerder als ver van Jezus en Gods Rijk geclassificeerd zouden zijn. Wis en waarachtig niet! Nee, dit is veel meer het moment, om aan de vele professionele en vrijwillige medewerkers, zonder wie het leven in de parochies en in de kerken in het geheel niet denkbaar zou zijn, een woord van hartelijke dank uit te spreken. De Kerk in Duitsland heeft vele sociale en charitatieve instellingen, waarin de naastenliefde, die ook ten dienste van de maatschappij staat en van de gehele wereld, uitgeoefend wordt. Allen, die zich in caritas-verband of in andere kerkelijke organisaties engageren of die hun tijd en kracht grootmoedig voor de eredienst in de kerk ter dienste stellen, wil ik graag mijn dank en mijn waardering laten blijken. Tot deze dienst behoort allereerst kennis van zaken en professionele bekwaamheid. Maar in de betekenis van de verwijzing van Jezus hoort daar meer bij: een open hart, dat zich door Jezus’ liefde laat raken, en zo de naaste, die ons nodig heeft, meer geeft dan alleen technische service: de liefde, waarin voor de ander de liefhebbende God-Christus zichtbaar wordt.

Vragen wij aan onszelf: hoe staat het met mijn persoonlijke relatie tot God – in het gebed, in de zondagse viering van de H. Mis, in de verdieping van het geloof door het overdenken van de Heilige Schrift en het bestuderen van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
?
Lieve vrienden! De vernieuwing van de kerk kan uiteindelijk alleen door de bereidwilligheid tot bekering en door een hernieuwd geloof komen.

Document

Naam: TIJDENS DE H. MIS OP HET VLIEGVELD CITY-AIRPORT BIJ FREIBURG IM BREISGAU
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 september 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam