• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
c. De volkswil is de hoogste wet

En wanneer eenmaal de staat godsdienstloos geworden is en men de leer en het gezag van de goddelijke openbaring verwerpt, dan vervaagt en verdwijnt zelfs het zuiver begrip van rechtvaardigheid en menselijk recht en in de plaats van ware rechtvaardigheid en wettig recht komt bruut geweld. En zo is het duidelijk dat sommigen, met volkomen voorbijzien en ontkenning van de meest vaststaande beginselen van het gezond verstand, durven verkondigen, dat de volkswil, zich uitend door de zgn. openbare mening ofwel op andere wijze, de opperste wet vormt, onafhankelijk van elk goddelijk en menselijk recht, en dat in de staatkunde voldongen feiten, alleen daardoor, dat zij voldongen zijn, kracht van wet bezitten. Maar wie voelt en doorziet dan niet, dat de mensen, los van de banden van godsdienst en ware rechtvaardigheld, alleen nog maar het verwerven en ophopen van rijkdom ten doel kunnen hebben en bij hun handelingen geen andere wet meer volgen, dan de ongebreidelde zucht, eigen lusten en eigen belangen te dienen?

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam