• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In deze encycliek wil de Paus de voornaamste dwalingen nogmaals afzonderlijk aanwijzen

Nooit weliswaar hebben wij nagelaten de voornaamste dwalingen van deze aard te veroordelen en te verwerpen, maar toch het belang van de katholieke Kerk, het ons door God toevertrouwde zielenheil en zelfs het welzijn van de menselijke samenleving eisen dringend, dat wij nogmaals uw herderlijke bezorgdheid wakker roepen, om andere verderfelijke meningen uit te roeien, welke uit diezelfde dwalingen als uit haar bron voortvloeien. Deze valse en onjuiste meningen zijn des te verfoeilijker, naarmate zij juist dit doel beogen: het belemmeren en krachteloos maken van de heilzame invloed, die de katholieke Kerk volgens de instelling en opdracht van haar goddelijke Stichter tot aan het einde van de tijden Vgl. Mt. 28, 20 moet uitoefenen, niet alleen op de individuen maar ook op de naties, volkeren en hun hoogste regeringsorganen; en het vernietigen van die wederzijdse samenwerking en eendracht tussen Kerk en staat, die èn aan de godsdienst èn aan de maatschappij altijd tot heil en zegen gestrekt heeft. Paus Gregorius XVI, Encycliek, Over liberalisme en godsdienstig relativisme, Mirari vos arbitramur (15 aug 1832)

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam