• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook de Paus beijverde zich vanaf het begin van zijn pontificaat de heersende dwalingen aan te wijzen en te veroordelen.

Nauwelijks waren wij dan ook door een ondoorgrondelijke beschikking van de goddelijke voorzienigheid, althans zeker zonder enige verdienste van onze kant, op de Stoel van Petrus verheven, of wij hebben aanstonds, - gij weet het zeer wel, eerbiedwaardige broeders - overeenkomstig ons apostolisch ambt en volgens het lichtend voorbeeld van onze voorgangers onze stem verheven, toen wij met diepe zielesmart de inderdaad schrikwekkende storm, opgestoken ten gevolge van zoveel dwaalleringen, en de zeer ernstige en nooit genoeg te betreuren onheilen zagen, die over de christenen komen als gevolg van zoveel dwalingen. In verscheidene encyclieken, door ons uitgevaardigd, in consistoriale allocuties en in apostolische brieven hebben wij de voornaamste dwalingen van onze in-droeve tijd veroordeeld en een meer dan gewone waakzaamheid bij u, als Bisschoppen, opgewekt, ja alle ons zo dierbare kinderen van de katholieke Kerk dringend vermaand en aangespoord om alleszins de besmetting van deze zo afgrijselijke pest te schuwen en te ontwijken. Vooral in onze Z. Paus Pius IX - Encycliek
Qui pluribus
Over geloof en religie (9 november 1846)
, op 9 november 1846 tot u gericht, en in twee consistoriale allocuties door ons gehouden, de Z. Paus Pius IX - Toespraak
Singulari Quadam Perfusi
O.a. tegen de vrijmetselarij - Op het geheim consistorie
(9 december 1854)
, de Z. Paus Pius IX - Allocutie
Maxima quidem (9 juni 1862)
, hebben wij de afzichtelijke en weerzinwekkende leerstellingen veroordeeld, die juist in deze dagen tot grote schade voor de zielen en tot nadeel zelfs van de burgerlijke maatschappij overal voortwoekeren, en die niet alleen in strijd zijn met de katholieke Kerk en met haar heilzame leer en onschendbare rechten, maar zelfs met de eeuwige natuurwet, door God in aller harten gegrift, en met het gezond verstand; kortom, leerstellingen, waaruit zo goed als alle dwalingen haar oorsprong vinden.

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam