• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Opdat echter God de gebeden en wensen van ons, van u en van alle gelovigen des te zekerder verhore, laat ons daarom in vol vertrouwen de voorspraak inroepen van de heilige en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, die alle ketterijen over de gehele wereld heeft vernietigd. Zij toch is ons aller lieve Moeder, "onze allerzoetste Moeder en vol barmhartigheid, voor allen toont zij zich lankmoedig en goedertieren, met een alles omvattende liefde ontfermt zij zich over aller noden." H. Bernardus van Clairvaux, In Laudibus Virginis Mariae. Preek over de twaalf voorrechten van de H. Maagd, volgens de woorden van het Boek Openbaring Als koningin staande aan de rechterhand van haar eengeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, gekleed in een met goud bestikt en veelkleurig gewaad, kan zij alles van Hem verkrijgen. Laat ons ook de voorbede inroepen van de H. Petrus, den prins van de apostelen, en van zijn mede-apostel Paulus en van alle heiligen van de hemel, die reeds vrienden van God geworden zijn, de hemelse zaligheid bereikt en de palm van de overwinning behaald hebben en die, verzekerd van hun eigen onsterfelijkheid, om ons heil bezorgd zijn.

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam