• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom verlenen wij bij dit schrijven krachtens ons apostolisch gezag aan alle gelovigen van de katholieke wereld van beiderlei geslacht een volle aflaat bij wijze van een jubileum-aflaat, tot aan het einde van het aanstaande jaar 1865, maar slechts binnen de tijdsruimte van één maand, door u, eerbiedwaardige broeders, en door andere wettig gekozen plaatselijke ordinarissen aan te wijzen, geheel naar wijze en vorm, zoals wij deze verleenden aan het begin van ons opperpriesterschap, bij ons apostolisch schrijven in de vorm van een breve uitgevaardigd de 20e november 1846 en aan alle leden van het episcopaat verzonden, hetwelk begint met de woorden Z. Paus Pius IX - Breve
Arcano Divinae Providentiae consilio (20 november 1846)
, met alle dezelfde volmachten, door ons in dat schrijven geschonken. Het is echter ons verlangen, dat alles onderhouden wordt, wat in genoemd schrijven is voorgeschreven en dat uitgezonderd wordt, wat volgens onze verklaring daar uitgezonderd is. En deze gunst verlenen wij niettegenstaande alles, wat er tegen is, zelfs wat speciale en afzonderlijke vermelding en opheffing vereist. Om echter elke twijfel en moeilijkheid uit de weg te ruimen, lieten wij u een afschrift van datzelfde schrijven toekomen.

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam