• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
7 Nu vooral is gebed noodzakelijk

Altijd reeds, eerbiedwaardige broeders, maar thans vooral, nu zo grote rampen Kerk en maatschappij treffen, nu zo veel vijanden samenspannen tegen de katholieke zaak en tegen deze Apostolische Stoel, nu dwalingen zich van alle kanten ophopen, is het volstrekt noodzakelijk met vertrouwen tot de troon van genade te naderen, opdat wij barmhartigheid verwerven en de zegen van tijdige hulp ontvangen mogen. Daarom hebben wij gemeend de godsvrucht van alle gelovigen te moeten opwekken, opdat zij samen met ons en u zonder ophouden in vurige en ootmoedige gebeden tot den goedertieren Vader des lichts en van de barmhartigheid bidden en smeken. Laten zij in de volheid van hun geloof altijd hun toevlucht nemen tot onze Heer Jezus Christus, die ons door Zijn bloed voor God heeft vrijgekocht. Zij moeten Zijn allerzoetst Hart, slachtoffer van Zijn brandende liefde voor ons, dringend en voortdurend smeken, dat Hij door de banden van Zijn liefde alles tot Zich trekke, en dat alle mensen, in heilige liefde tot Hem ontvlamd, volgens Zijn Hart wandelen, onberispelijk, God in alles behagend en vruchten voortbrengend van goede werken.

Document

Naam: QUANTA CURA
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
Soort: Z. Paus Pius IX - Encycliek
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam