• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het conciliedocument verwijst eveneens naar de wijze waarop Jezus het geloof bij zijn toehoorders trachtte "op te wekken en te bevestigen", zonder dwang op hen uit te oefenen. En tenslotte geeft Hij uiteindelijk een getuigenis van de waarheid van zijn Evangelie door zijn Kruis en Verrijzenis: "Zijn Rijk... wordt gegrondvest door te getuigen van de waarheid en door ernaar te luisteren; het groeit door de liefde waarmee Christus, omhoog geheven op het Kruis, alle mensen tot zich trekt . 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 11 Christus heeft zijn Apostelen opgedragen, ook op die wijze de waarheid van het Evangelie te verkondigen. Het is juist door die vrijheid dat het geloof wat bedoeld wordt met de uitdrukking "ik geloof" ook menselijke echtheid en oorspronkelijkheid bezit en niet alleen goddelijke. Want het geloof is de uitdrukking van de overgave aan en de zekerheid van de waarheid van de Openbaring, dank zij een akte van de vrije wil. Dat structureel vrije karakter van het geloof betekent helemaal niet dat het geloof "vrijblijvend" zou zijn; een houding van principiële onverschilligheid kan niet gerechtvaardigd worden. Het betekent eenvoudig dat de mens geroepen is, om in de volkomen vrijheid van heel zijn wezen in te gaan op de uitnodiging van de genade van God.

Document

Naam: DOOR HET GELOOF AANVAARDT DE MENS DE WAARHEID VAN DE OPENBARING
God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 april 1985
Copyrights: © 1991, Centrum voor Katholiek Vormingswerk, Lanklaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam