• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Die taak van evangelisatie moet ook groter vertrouwen inboezemen bij onze ges liefde diocesane en reguliere clerus, die kostbare medewerkers van de bisschoppen,. door de speciale en onvervangbare opdracht van het ambtelijk priesterschap geroepen om te midden van de gelovigen de weg van Gods genade te zijn, het brood van zijn sacramenteel lichaam en van zijn woord te breken, zijn tegenwoordigheid te bestendigen. De priesters hebben een periode van onbehagen, van pijn, van richtingloosheid doorgemaakt - en maken die hier en daar nog steeds door -, juist omdat zij zich er wel rekenschap van geven, dat de pastorale middelen dikwijls niet aangepast zijn aan de huidige, behoeften. Wij moeten een nieuwe inzet wagen om hen te helpen dit ogenblik te overwinnen en te voldoen aan de plicht die de Kerk heeft om aan de verschillende bedieningen tegemoet te komen, ze op alle manieren te vergemakkelijken, hun de daadwerkelijke middelen te bieden om hun taak uit te oefenen. Het Concilie heeft de bisschoppen opgedragen bijzondere zorg te wijden aan de eigen priesters 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16: het ligt in de lijn van die opdracht, dat de clerus zich steeds meer bemind weet, dat er naar haar wordt geluisterd, dat ze betrokken wordt in de pastorale actie en geholpen in het steeds meer effectief maken van de pastorale methoden, die evenwel steeds fungeren als instrument, bij de enige realiteit die geldt, het gebed en de vereniging met God, 'de ziel van alle apostolaat', en die verkregen wordt in de beleefde godsvrucht tot de eucharistie en Maria en de voortdurende en vurige omgang met het woord van God. Vgl. 1 Tim. 4, 16

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 juni 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken, 28e jrg. nr. 20 p. 899-908
Alineverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam