• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze gedachten over het geloof willen - geheel in lijn met alle uitspraken van het leergezag van de Kerk over deze theologale deugd Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 10-22. Hoofdstukken 3 en 4: DH 3008-3020 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 5 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 153-165 - een aanvulling zijn op datgene wat Benedictus XVI heeft geschreven in zijn encyclieken over Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
en Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
. Ook voor een encycliek over het geloof had hij een eerste versie zo goed als klaar. Ik ben hem daar ten zeerste dankbaar voor. In een geest van broederlijke gezindheid in Christus, neem ik zijn waardevolle werk over, waarbij ik op enkele punten iets aan de tekst toevoeg. De opvolger van Petrus werd en wordt immers gisteren, vandaag en morgen telkens weer opgeroepen om ‘zijn broeders te versterken’ in het onschatbare geloofsgoed, dat God elke mens schenkt als licht op zijn levenspad.

In het geloof - dat een geschenk is van God als een bovennatuurlijke door Hem ingegoten deugd - erkennen we, dat ons een grote liefde is aangeboden en een goed woord tot ons is gericht. Wanneer we dit Woord aannemen - Jezus Christus, in Wie het Woord vlees geworden is - worden we door de Heilige Geest omgevormd: Hij verlicht ons pad naar de toekomst en geeft ons vleugels van hoop, zodat we onze weg met vreugde kunnen afleggen. Geloof, hoop en liefde vormen, in een wonderbare onderlinge vervlechting, de dynamiek van het christelijke leven, dat gericht is op de volledige gemeenschap met God. Hoe loopt de weg die het geloof voor ons baant? Waar komt dat krachtige licht vandaan, dat ons de weg kan wijzen naar een geslaagd en vruchtbaar leven?

Document

Naam: LUMEN FIDEI
Licht van het geloof
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Betsaïda.org (2e druk)
Vert. vanuit het Duits, controle met Franse, Engelse en Italiaanse versie: F. De Rycke
Imprematur: Mgr. A.L.M. Hurkmans
Bewerkt: 13 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam