• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het christelijk geloof bereikt de diepe kern van de ervaring van elke mens, in zoverre het de waarheid van de volkomen liefde van God verkondigt en de mens zich open stelt voor de kracht van deze liefde. Dankzij de liefde kan de mens het licht aanschouwen en is hij geroepen om lief te hebben, opdat hij in het licht blijft. Gedreven door het verlangen om de gehele werkelijkheid te verlichten vanuit de liefde van God die in Jezus openbaar wordt, en vervuld van het verlangen om met dezelfde liefde te beminnen, vonden de eerste christenen een geschikte gesprekspartner in de Griekse wereld met haar honger naar waarheid. De ontmoeting van de boodschap van het Evangelie met het filosofische gedachtegoed van de antieke cultuur, vormde een beslissende stap voor het Evangelie om alle volken te bereiken. Deze ontmoeting bevorderde een vruchtbare wisselwerking tussen geloof en rede, die zich in de loop der eeuwen voortdurend heeft ontwikkeld, tot op de dag van vandaag. In zijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
heeft de zalige Johannes Paulus II aangetoond hoe geloof en rede elkaar wederzijds versterken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 73 Wanneer we het volle licht van de liefde van Jezus vinden, ontdekken we dat in al onze liefdesrelaties altijd een glimp van dat licht aanwezig was en we begrijpen wat het uiteindelijke doel ervan was. Het gegeven dat onze liefde een licht in zich draagt, helpt ons tegelijk om de weg van de liefde te zien die leidt tot de volheid van de totale zelfgave van de Zoon Gods voor ons. In deze cirkelvormige beweging verheldert het licht van het geloof al onze menselijke relaties, die beleefd kunnen worden in eenheid met de liefde en de genegenheid van Christus.

Document

Naam: LUMEN FIDEI
Licht van het geloof
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Betsaïda.org (2e druk)
Vert. vanuit het Duits, controle met Franse, Engelse en Italiaanse versie: F. De Rycke
Imprematur: Mgr. A.L.M. Hurkmans
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam