• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze ontdekking van de liefde als bron van kennis, die deel uitmaakt van de oorspronkelijke ervaring van elke mens, wordt op toonaangevende wijze tot uitdrukking gebracht in de Bijbelse opvatting van het geloof. Als Israël de liefde ervaart waarmee God het volk uitgekozen en voortgebracht heeft, begrijpt het de eenheid van het goddelijk heilsplan, van de oorsprong tot zijn voltooiing. Op grond van het gegeven dat ze voortkomt uit de liefde van God die het verbond met zijn volle verstand gesloten heeft, is de geloofskennis een verstaan dat licht werpt op de weg door de geschiedenis. Om deze reden gaan ook in de Heilige Schrift waarheid en trouw samen: de ware God is de trouwe God, Diegene die zijn beloften gestand doet en die het mogelijk maakt om mettertijd zijn plan te verstaan. Door de ervaring van de profeten, in de pijn van de ballingschap en in de hoop op een definitieve terugkeer naar de heilige stad, heeft Israël aangevoeld dat deze waarheid van God zich boven de geschiedenis van het volk uitstrekt. Gods waarheid beoogt de hele geschiedenis van de wereld te omvatten, vanaf de schepping. De geloofskennis verlicht niet enkel de specifieke weg van één volk, maar de gehele loop van de geschapen wereld, vanaf de oorsprong tot aan de voleinding.

Document

Naam: LUMEN FIDEI
Licht van het geloof
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Betsaïda.org (2e druk)
Vert. vanuit het Duits, controle met Franse, Engelse en Italiaanse versie: F. De Rycke
Imprematur: Mgr. A.L.M. Hurkmans
Bewerkt: 4 augustus 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam