• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
4. Zo wordt door het eucharistisch offer het werk van de verlossing volbracht en het kruisoffer verheerlijkt
Het heilig offer van het altaar is als een voortreffelijk werktuig om de verdiensten, die uit het kruis van de goddelijke Verlosser voortkomen, aan de gelovigen uit te delen: "Zo dikwijls de herinnering aan dit slachtoffer gevierd wordt, wordt het werk van onze verlossing volbracht." Missale Rom., Secreta Dom. IX post Pentec. Toch doet dit offer, wel verre van afbreuk te doen aan de waardigheid van het bloedig offer, volgens de verzekering van de kerkvergadering van Trente Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 6.17 de grootheid en de noodzakelijkheid daarvan uitkomen en stelt het die in helderder licht. Iedere dag opgedragen, herinnert het ons er aan, dat er geen heil is dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus Vgl. Gal. 6, 14 ; dat God zelf de voortzetting van dit offer wil "van de opgang van de zon tot haar ondergang" (Mal. 1, 11), opdat nooit de hymne van lof en dank onderbroken wordt, die de mensen aan hun Schepper verschuldigd zijn, omdat zij behoefte hebben aan Zijn voortdurende hulp en aan het bloed van de goddelijke Verlosser ter vernietiging van de zonden, die Zijn rechtvaardigheid uitdagen.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam