• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. De vooruitgang van de Liturgie staat onder het gezag van de paus en het waakzaam toezicht van de bisschoppen; hij mag niet aan particulieren worden overgelaten.
Alleen de paus dus heeft het recht, iedere praktijk inzake de goddelijke eredienst te beoordelen en er over te beslissen, nieuwe riten in te voeren en goed te keuren, en die te wijzigen, welke naar zijn oordeel dienen gewijzigd te worden. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917). 1257 De bisschoppen echter hebben het recht en de plicht, met zorg er voor te waken, dat de voorschriften van het kerkelijk recht betreffende de goddelijke eredienst nauwgezet worden onderhouden. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917). 1261 Het is bijgevolg niet geoorloofd, aan de willekeur van particulieren, ook al behoren zij tot de geestelijkheid, de heilige, eerbiedwaardige zaken over te laten, die betrekking hebben op het godsdienstig leven van de christelijke gemeenschap, op de uitoefening van het priesterschap van Jezus Christus en de goddelijke eredienst, op het brengen van de verschuldigde eer aan de Allerheiligste Drie-eenheid, aan het vleesgeworden Woord, aan Zijn verheven Moeder en de overige hemelingen en op het zielenheil van de mensen. Om dezelfde reden heeft ook geen enkel particulier de bevoegdheid, op dit gebied uiterlijke acties te regelen, die zulk een sterk verband hebben met de kerkelijke tucht, met de orde, eenheid en eendracht van het mystieke Lichaam en niet zelden zelfs met de zuiverheid van het katholiek geloof.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam