• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Houdt vast, eerbiedwaardige broeders, aan de richtlijnen en decreten van de pausen en zorgt er nauwkeurig voor om voorlichting en leiding te geven aan de kunstenaars, aan wie in deze tijd de taak moet worden toevertrouwd, zoveel kerken, die door de oorlog zwaar beschadigd of geheel verwoest zijn, te restaureren of geheel nieuw op te bouwen. Mogen zij in staat en ook van wil zijn om uit de godsdienst de plannen en motieven te putten, die het best en het waardigst beantwoorden aan de eisen van de eredienst. Dan zal het gelukkige gevolg zijn, dat de menselijke kunsten, die als een gave uit de hemel zijn, in helder licht stralen, van grote invloed zijn op de burgerlijke beschaving en bijdragen tot de glorie van God en het heil van de zielen. Immers, de kunsten beantwoorden in waarheid aan de godsdienst, wanneer zij "als het ware als edele dienstmaagden in dienst van de goddelijke eredienst staan." Paus Pius XI, Apostolische Constitutie, Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek, Divini Cultus Sanctitatem (20 dec 1928)

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam