• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
3. Door de heiligen en door de H. Maagd Maria tot Christus; door Christus tot de Vader en de Allerheiligste Drieëenheid.
Laten wij langs deze weg van de Liturgie, die zich ieder jaar opnieuw voor ons opent, onder de heiligende werking van de Kerk, gesterkt door de hulp en de voorbeelden van de heiligen, bovenal van de onbevlekte Maagd Maria "met een oprecht hart, in volle geloofsovertuiging, onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen" (Hebr. 10, 22), toetreden tot "de Hogepriester" (Hebr. 10, 21) om met Hem te leven en één van gevoelen te zijn en door Hem te kunnen doordringen "in het binnenste achter het voorhangsel" (Rom. 6, 19) en daar de hemelse Vader door alle eeuwigheid te eren.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 20 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam