• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
2. Boven alle anderen moet de H. Maagd worden vereerd.
Onder de heiligen echter wordt op een meer vooraanstaande wijze vereerd de Moeder Gods, de Maagd Maria. Haar leven immers is om het haar door God toevertrouwde ambt zeer nauw ingevlochten in de mysteries van Jezus Christus en niemand zeker heeft van meer nabij en met rijker uitwerking de voetstappen van het vleesgeworden Woord gedrukt; niemand verheugt zich over grotere gunst en macht bij het allerheiligst Hart van de Zoon van God en daardoor bij de hemelse Vader. Zij is heiliger dan de Cherubijnen en Serafijnen en geniet een onvergetelijk grotere glorie boven al de andere hemelbewoners. Want zij is "vol van genade" (Lc. 1, 28); zij is de Moeder Gods en heeft ons door haar gelukkig moederschap de Verlosser geschonken. Wijl zij dus is "de Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop", laten wij allen tot haar roepen, "zuchtend en wenend in dit dal van tranen" Salve Regina, en onszelf en al het onze met vertrouwen onder haar bescherming stellen. Zij is onze Moeder geworden, toen de goddelijke Verlosser het offer van Zichzelf opdroeg en daarom zijn wij, ook op die titel, haar kinderen. Zij leert ons alle deugden; zij reikt ons haar Zoon en tegelijk met Hem alle hulp, die wij nodig hebben, want God heeft gewild, "dat wij alles zouden hebben door Maria". H. Bernardus van Clairvaux, In Nativitatem Beatae Mariae. 7

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam