• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door die mysteries van Jezus Christus in het geheugen terug te roepen bedoelt de Liturgie, alle gelovigen daaraan zo te doen deelnemen, dat het goddelijk Hoofd van het mystiek Lichaam in elk van de ledematen in de volheid van Zijn heiligheid leeft. De zielen van de christenen moeten als altaren zijn, waarop de verschillende fasen van het offer, dat de Hogepriester opdraagt, de een na de ander zich op zekere wijze herhalen, namelijk de smarten en de tranen, die de zonden afwissen en uitboeten; het gebed tot God, dat tot de hemel opstijgt; de overgave en als het ware het offeren van zichzelf, met bereidvaardig, edelmoedig en vurig hart verricht, en ten slotte de innige vereniging, waardoor wij ons en het onze geheel op God verlaten en in Hem rusten, "want het kort begrip van de godsdienst bestaat hierin: degene na te volgen, die men vereert". H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. lib. VIII, cap. 17

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam