• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Woord Gods, dat de menselijke natuur aannam, heeft in dit aardse ballingsoord de hymne gebracht, die gedurende heel de eeuwigheid in het hemels verblijf wordt gezongen. Het verenigt met zich heel de mensengemeenschap en maakt die tot gezellin bij het zingen van dit loflied. "Wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet", zo moeten wij nederig bekennen, "maar de Geest zelf bidt voor ons door onuitsprekelijke verzuchtingen." (Rom. 8, 26) En ook Christus bidt door middel van Zijn Geest in ons tot de Vader. "God zou aan de mensen geen kostbaarder gave kunnen schenken... Jezus bidt voor ons als onze priester, Hij bidt in ons als ons Hoofd, Hij wordt door ons aangeroepen als onze God. Laten wij dus èn onze eigen stem in Hem èn Zijn stem in ons herkennen... Hij wordt aangeroepen als God, Hij bidt als slaaf; daar de Schepper, hier een schepsel, in zover Hij een veranderlijke natuur aanneemt zonder te veranderen en van ons met Hem één mens maakt: Hoofd en Lichaam." H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 85, nr. 1

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam