• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar integendeel, de natuur zelf van het sacrament vordert, dat het ontvangen er van de christenen overvloedige vruchten van heiligheid bezorgt. Zeker, de publieke bijeenkomst van de gemeenschap wordt ontbonden, maar de afzonderlijke personen, met Christus verenigd, mogen in hun hart het loflied niet onderbreken, en moeten "zonder ophouden voor alles dank betuigen aan God en de Vader, in de naam van Jezus Christus onze Heer". (Ef. 5, 20). Ook de heilige Liturgie van het eucharistisch offer spoort ons hiertoe aan, als zij ons met deze woorden laat bidden: "Geef, smeken wij, dat wij altijd in dankzegging blijven Missale Romanum, Postcommunio Dominicae infra Oct. Ascens. en nooit ophouden U te prijzen." Missale Romanum, Postcommunio Dominicae I post Pentec. Bijgevolg, als men altijd dank moet brengen aan God en nooit mag ophouden Hem te prijzen, wie zou dan de Kerk durven laken of afkeuren, dat zij haar priesters Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 810 en de gelovigen aanraadt, na de heilige Communie ten minste enige tijd met de goddelijke Verlosser te spreken, en dat zij in haar liturgische boeken geschikte gebeden heeft ingelast, met aflaten verrijkt, waarmee de gewijde bedienaren voor de heilige handeling en het nuttigen van de goddelijke spijze zich passend kunnen voorbereiden of daarna aan God hun dank kunnen betuigen? De heilige Liturgie verstikt de intieme gevoelens van de afzonderlijke christenen niet. Verre van daar. Zij bevordert die integendeel en vuurt hen aan om zich gelijk te maken aan Jezus Christus en zich door Hem tot de hemelse Vader te laten leiden. Daarom eist zij zelf, dat wie van de heilige altaarspijze geproefd heeft aan God de verschuldigde dank brengt. Het is de goddelijke Verlosser aangenaam, naar onze gebeden te luisteren, met open hart tot ons te spreken en ons in Zijn brandend Hart een toevluchtsoord te bieden.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam