• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het lijkt ons goed, hieromtrent de opmerkingen te herhalen van onze voorganger Benedictus XIV op de definities van het concilie van Trente. "Het eerste, wat voor ons valt op te maken, is, dat het bij geen enkel gelovige mag opkomen, dat de stille Missen, waarin alleen de priester de Eucharistie nuttigt, daarom de waarde van het ware, volmaakte en volledige door Christus de Heer ingestelde onbloedige offer verliezen en dus voor ongeoorloofd moeten gehouden worden. Ook is het de gelovigen niet onbekend, of althans zij kunnen gemakkelijk daaromtrent onderwezen worden, dat het heilig concilie van Trente, steunend op de leer van de onafgebroken overlevering van de Kerk, het daarmee strijdige nieuwe en valse gevoelen van Luther veroordeeld heeft." Paus Benedictus XIV, Encycliek, Certiores effecti (13 nov 1742), 1 "Als iemand zegt, dat de Missen, waarbij alleen de priester sacramenteel communiceert, ongeoorloofd zijn en daarom moeten worden afgeschaft, hij zij in de ban." Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 21

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam